Skip to content

Ervaring met Kunst op Recept positief

Hoe ervaren de deelnemers de interventies, lees culturele activiteiten? De enquête-uitkomsten van het Verwey-Jonker Instituut zijn positief.

Respondenten enquête

Elf van de huidige negentien deelnemers aan activiteiten van Kunst op Recept hebben de vragenlijst ingevuld. Van deze elf respondenten, nemen er zeven deel aan de boetseercursus, drie aan de schildercursus en één persoon neemt deel aan het individueel traject van DE KOM. Op één na alle personen die de vragenlijst hebben ingevuld, doen momenteel nog mee met de betreffende activiteit. De persoon die heeft aangegeven nu niet meer mee te doen, heeft het individuele traject gevolgd. De reden dat de persoon niet meer deelneemt, betreft dat de persoon er nu geen tijd meer voor heeft. Hij/zij zat eerst in de ziektewet, maar is nu weer aan het werk.

Doorverwezen?

We hebben de deelnemers gevraagd hoe zij in aanraking zijn gekomen met de activiteit(en) van Kunst op Recept. Het grootste deel van de deelnemers (8) is via eigen informatie, zoals een folder of krantenbericht in aanraking gekomen met de activiteit. Geen enkele deelnemer geeft aan via de huisarts te zijn doorverwezen naar de activiteiten van Kunst op Recept.

Reden aanmelding

Op de vraag wat de deelnemers aansprak in de activiteit, antwoorden zij met name dat zij een hobby zochten en graag creatief bezig wilden zijn. Twee deelnemers noemen dat de laagdrempeligheid van de activiteit hen aansprak en een enkeling geeft aan dat hij/zij graag andere mensen wilde ontmoeten, wilde werken aan een goed gevoel, of met de handen bezig wilde zijn om reumaklachten te verminderen.

Waardering

De deelnemers waarderen de inhoud van de activiteiten gemiddeld met een 7,6. 
Deelnemers aan de schildercursus (3) geven gemiddeld een 8,0. Deelnemers aan de boetseercursus (7) geven waarderen de inhoud van de activiteit gemiddeld met een 7,6 en de deelnemer aan het individueel traject geeft een 7,0.

Opbrengst

We hebben de deelnemers ten eerste middels een open vraag gevraagd wat deelname aan de activiteit hen brengt. Hierop variëren de antwoorden van creativiteit, iets nieuws leren en ontspanning, tot contact met andere mensen en gezelligheid. 

Vervolgens hebben we de deelnemers de vraag voorgelegd: “In de folder over de kunstactiviteiten staat dat Kunst goed doet! Kun u aangeven wat op u van toepassing is/was?” (meerdere antwoorden mogelijk). De deelnemers konden bij deze vraag aankruisen of bepaalde opbrengsten op hen van toepassing zijn. De gegeven antwoorden laten hetzelfde resultaat zien als bij de open vraag: ‘Creatief bezig zijn’ en ‘ontspanning’ zijn het vaakst aangekruist (10), gevolgd door ‘samenzijn’ (8), en ‘iets nieuws leren’ (7). Eén persoon heeft ‘betere fysieke gezondheid’ als opbrengst van deelname aan de activiteit aangekruist.

Invloed op gezondheid, welbevinden en leefstijl

Op de vraag of deelname aan de activiteit op enige manier van invloed is of was op de gezondheid, welbevinden en/of leefstijl van de persoon, geven vier van de elf respondenten ‘ja’ als antwoord. De overige zeven respondenten geven aan dit niet te weten. De personen die ‘ja’ hebben geantwoord, geven als toelichting dat zij door de activiteit beter in hun vel zitten: “Het is fijn om creatief bezig te zijn en de rest even te vergeten. En het geeft een blijvend goed gevoel als je trots bent op wat je hebt gemaakt. Dat helpt om je beter te voelen als je niet zo goed in je vel zit.”

Suggesties en verbeterpunten

De deelnemers noemen de volgende verbeterpunten voor de activiteiten om deze een zo groot mogelijk effect te laten hebben op hun de gezondheid, welbevinden en/of leefstijl:

  • Ideeën/tips om thuis ook wat mee te doen
  • Iets meer het ‘goed in je vel’ in de lessen verwerken
  • Een vaste ruimte en grotere ruimte om de creativiteit helemaal in kwijt te kunnen
  • Langere duur van de activiteit met een voorkeur voor de middaguren
  • Betere communicatie 

Vijf deelnemers noemen geen suggesties voor verbetering.

Tot slot hebben we de deelnemers gevraagd naar suggesties voor andere activiteiten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun gezondheid, welbevinden en/of leefstijl. De acht deelnemers die suggesties hebben gegeven, noemen de volgende activiteiten: bewegingsactiviteiten (3), een cursus houtsnijden of beeldhouwen (3), creatief schrijven (1) en tekenen (1).

Oeps! je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om de website van Kunst op Recept veilig te bekijken. Update mijn browser nu

×